Podatki o zavodu

Ime javnega zavoda: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec

Ustanovitelj zavoda: Občina Rogatec (pravna naslednica bivše Občine Šmarje pri Jelšah)

Naslov sedeža javnega zavoda: Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec

 

V sestavi javnega zavoda VIZ OŠ Rogatec delujejo:

 • Matična šola Rogatec,
 • Podružnična šola Dobovec,
 • Podružnična šola Donačka Gora,
 • Enota vrtec Rogatec.

 

Šolski okoliš (OŠ Rogatec) tvorijo naslednja naselja:

 • Brezovec pri Rogatcu,
 • Dobovec pri Rogatcu,
 • Donačka Gora,
 • Log,
 • Rogatec,
 • Sveti Jurij,
 • Tlake,
 • Trlično,
 • Žahenberc.

 

Vizija VIZ OŠ Rogatec

USTVARJALNO IN POVEZOVALNO DO ZNANJA ZA ŽIVLJENJE


Naše poslanstvo

Vzgojiti in naučiti otroke in učence, da bodo s spoštljivim in strpnim odnosom do ljudi in okolja stopali v svet.

 

Vrednote:

 • spoštovanje na vseh ravneh,
 • ustvarjalnost,
 • strokovnost,
 • medsebojno spoštovanje,
 • zaupanje,
 • poštenost,
 • razvijanje delovnih navad in kolektivnega duha,
 • učenje za življenje.

 

Cilji šole in vrtca:

 • kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • stalno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
 • usklajeno delovanje kolektiva,
 • uvajanje novih projektov ter aktivnih metod in oblik poučevanja,
 • pozitiven odnos do narave,
 • vzpodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT,
 • skrb za pravilno uporabo in rabo maternega jezika,
 • razvijanje medkulturnosti in večjezičnosti,
 • ohranjanje tradicije in kulturne dediščine,
 • skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok,
 • spodbujanje vključevanja v povezovanje in prepoznavnost kraja.

 

Še posebej si bomo prizadevali za:

 • DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE V KOLEKTIVU,
 • SPOŠTOVANJE,
 • POŠTENJE,
 • ODGOVORNOST,
 • KAKOVOSTEN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES,
 • DOBRO SODELOVANJE S STARŠI IN KRAJEM.
Dostopnost