Ostale dejavnosti

PLAVALNI TEČAJ

 

Plavalni tečaj za 1. razred

 

Vodja Čas izvajanja Kraj izvajanja

Karolina Plavčak,

Aleksandra Tudja, Jelka Cvek

17. 04.–21. 04. 2023

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec

Terme Rogaška Slatina

 

Učiteljice plavanja: Lea Gregurec, Aleksandra Tudja, Simona Gretić

Spremljevalke:  Karolina Plavčak, Jelka Cvek, Aleksandra Tudja

 

Plavalni tečaj za 3. razred

 

Vodja Čas izvajanja Kraj izvajanja
Mihaela Cvek, Bernarda Horvat

03.–07. 10. 2022 in 10. 10. 2022

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec

Terme Rogaška Slatina

 

Učitelji plavanja: Duška Planinšek, Marko Herček, Lea Gregurec, Aleksandra Ogrizek

Spremljevalki: Mihaela Cvek, Bernarda Horvat

 

 

ŠOLA V NARAVI

 

Za učence 4. a in 4. b razreda šola organizira poletno šolo v naravi v Izoli.

 

Vodja Datum Kraj izvajanja
Milica Zajec, Ines Zalezina 12.–16. 09. 2022 Izola

 

Učitelji plavanja: Duška Planinšek, Aleksandra Tudja, Bernarda Horvat, Lea Gregurec

 

Za učence 5. razreda šola organizira zimsko šolo v naravi na Arehu.

 

Vodja Datum Kraj izvajanja
Aleksandra Ogrizek 19.–23. 12. 2022 Areh

 

Učitelji smučanja: Bernarda Horvat, Duška Planinšek

 

 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

 

Razred 7. razred
Termin 12. 09.–16. 09. 2022
Dom CŠOD Bohinj
Spremljevalci

Natalija Krklec

Petra Prevolšek

 

Koordinator: Marko Herček

 

 

EKSKURZIJE UČENCEV

 

Končna ekskurzija

 

Razred Datum Relacija Spremljevalca
9. razred 09. 09. 2022 Ljubljana Marko Herček, Duška Planinšek

 

Geografska ekskurzija

 

Razred Datum Relacija Spremljevalki
9. razred 08. 06. 2023

Predjamski grad

in Postojnska jama

Alenka Virant, Duška Planinšek

 

Koordinator: Alenka Virant

 

 

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR

 

Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi bodo nastopali na šolskih in izven šolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.

 

Mentorica: Barbara Žerjav

Spremljevalci na reviji OPZ, MPZ:  Barbara Žerjav, Lea Gregurec, Simona Gretić, Natalija Krklec, Tanja Germ

 

 

TERENSKO DELO

 

Terensko delo se bo izvajalo kot delavnica v okviru geografskega krožka in izbirnega predmeta likovno snovanje. Potekala bo v popoldanskem času na ribniku Žabnik v Rogatcu. Termin bo po dogovoru.

 

Koordinatorici: Natalija Krklec, Nataša Novak

 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA

V program Usposabljanje za vožnjo kolesa so vključeni učenci 4. in 5. razredov.

Usposabljanje za vožnjo kolesa poteka v treh delih:

  • teoretično usposabljanje,
  • praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu,
  • praktično usposabljanje na javnih prometnih površinah.

Teoretično usposabljanje izvajajo učenci 4. razreda na računalniškem programu S kolesom v šolo – učne vsebine in vaje. Pisni preizkus (pisni izpit) prometnih pravil za vožnjo s kolesom opravljajo z računalniškim programom.

Praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu in vožnjo s kolesom na javnih prometnih površinah opravljajo v 5. razredu. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju na poligonu učenci prejmejo kolesarsko izkaznico (kolesarski izpit).

Zaradi epidemije COVID-19 se bo praktično usposabljanje za lanske 5. razrede izvedlo septembra in oktobra 2020/2021.

Mentorici: Milica Zajec in Aleksandra Ogrizek

Mentorica v 4. razredu
Ines Zalezina

 

Mentorici v 5. razredu
Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek

 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Vodijo ga učiteljice, ki poučujejo športno vzgojo v posameznih razredih. Učenci, ki bodo izpolnili vse predpisane naloge, bodo prejeli priznanje oziroma veliko zlato medaljo.

Tako je možno osvojiti:

1. razred ⇨ PRIZNANJE

2. razred ⇨ PRIZNANJE

3. razred ⇨ VELIKA ZLATA MEDALJA

 

Športni program Krpan

Športni program Krpan je prenovljena oblika športne značke II. Pomagala naj bi najmlajšim na najprijetnejši način predstaviti šport in s tem vsaditi željo in potrebo po ukvarjanju z njim tudi v kasnejših, zrelih letih kot obliko razvedrila, sprostitve in rekreacije.

Cilji programa Krpan so:

  • obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi,
  • zajeti čim večje število učencev,
  • ne poudarjati razlik v spretnostnih nalogah in sposobnostih učencev,
  • nadaljevati množičen odziv na Zlati sonček.

Tako je možno osvojiti:

4. razred ⇨ BRONASTA KOLAJNA

5. razred ⇨ SREBRNA KOLAJNA

6. razred ⇨ ZLATA KOLAJNA

 

Dostopnost