Ostale dejavnosti

ŠOLA V NARAVI

Za učence 4. razreda šola organizira poletno šolo v naravi v Izoli.

 

Vodja Datum Kraj izvajanja
Ines Zalezina 05. 06.–09. 06. 2022 Izola

 

Učitelji plavanja: Marko Herček, Duška Planinšek, Simona Gretić

 

Za učence 5. razreda šola organizira poletno šolo v naravi v Izoli.

 

Vodja Datum Kraj izvajanja

Milica Zajec,

Aleksandra Ogrizek

05. 06.–09. 06. 2022 Izola

 

Učiteljice plavanja: Lea Gregurec, Bernarda Horvat, Aleksandra Tudja, Aleksandra Ogrizek

 

 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

 

Razred 7. razred 8. razred
Termin 14. 02.–18. 02. 2022 14. 02.–18. 02. 2022
Dom CŠOD Radenci (Bela Krajina) CŠOD Radenci (Bela Krajina)
Spremljevalci

Janja Milošič

Dunja Sarjaš

Marko Herček

Duška Planinšek

 

Koordinator: Marko Herček

 

 

EKSKURZIJE UČENCEV

 

Končna ekskurzija

 

Razred Datum Relacija Spremljevalki
9. razred 10. 09. 2021 Mozirje, Velenje Estera Antolinc, Katja Avsenik

Geografska ekskurzija

 

Geografska ekskurzija v 6., 8. in 9. razredu se kot medpredmetna povezava (SLJ, GEO) izvede v okviru KD Po poteh slovenskih književnikov.

 

Vodja: Natalija Krklec

 

 

EKSKURZIJA V ZVEZI S POKLICNO ORIENTACIJO

 

Za učence 8. razreda je načrtovan obisk sejma Informativa.

Datum izvedbe: 21. 01. 2022

 

Koordinatorica: Zlatka Janžek

 

TERENSKO DELO

 

Medpredmetno povezovanje (LUM, GEO) kot delavnice v okviru izbirnega predmeta likovno snovanje in terensko delo v okviru geografskega krožka. Potekalo bo v popoldanskem času na ribniku v Rogatcu.

 

Koordinatorici: Natalija Krklec, Nataša Novak

 

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA

V program Usposabljanje za vožnjo kolesa so vključeni učenci 4. in 5. razredov.

Usposabljanje za vožnjo kolesa poteka v treh delih:

  • teoretično usposabljanje,
  • praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu,
  • praktično usposabljanje na javnih prometnih površinah.

Teoretično usposabljanje izvajajo učenci 4. razreda na računalniškem programu S kolesom v šolo – učne vsebine in vaje. Pisni preizkus (pisni izpit) prometnih pravil za vožnjo s kolesom opravljajo z računalniškim programom.

Praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu in vožnjo s kolesom na javnih prometnih površinah opravljajo v 5. razredu. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju na poligonu učenci prejmejo kolesarsko izkaznico (kolesarski izpit).

Zaradi epidemije COVID-19 se bo praktično usposabljanje za lanske 5. razrede izvedlo septembra in oktobra 2020/2021.

Mentorici: Milica Zajec in Aleksandra Ogrizek

Mentorica v 4. razredu
Ines Zalezina

 

Mentorici v 5. razredu
Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek

 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Vodijo ga učiteljice, ki poučujejo športno vzgojo v posameznih razredih. Učenci, ki bodo izpolnili vse predpisane naloge, bodo prejeli priznanje oziroma veliko zlato medaljo.

Tako je možno osvojiti:

1. razred ⇨ PRIZNANJE

2. razred ⇨ PRIZNANJE

3. razred ⇨ VELIKA ZLATA MEDALJA

 

Športni program Krpan

Športni program Krpan je prenovljena oblika športne značke II. Pomagala naj bi najmlajšim na najprijetnejši način predstaviti šport in s tem vsaditi željo in potrebo po ukvarjanju z njim tudi v kasnejših, zrelih letih kot obliko razvedrila, sprostitve in rekreacije.

Cilji programa Krpan so:

  • obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi,
  • zajeti čim večje število učencev,
  • ne poudarjati razlik v spretnostnih nalogah in sposobnostih učencev,
  • nadaljevati množičen odziv na Zlati sonček.

Tako je možno osvojiti:

4. razred ⇨ BRONASTA KOLAJNA

5. razred ⇨ SREBRNA KOLAJNA

6. razred ⇨ ZLATA KOLAJNA

 

Dostopnost