Na državnem tekmovanju iz angleščine za učence 6. razredov sta izjemno znanje pokazala Evan Berlet in Urška Bele ter oba osvojila srebrno priznanje. 

Tema letošnjega tekmovanja je bila hrana, na šolski ravni so bile naloge vezane na temo Food – eat to live, not live to eat, na državni ravni pa Food – tell me what you eat and I’ll tell you who you are. Na tekmovanje sta se pripravljala s pomočjo mentorice Janje Milošič.

Dostopnost