Iskrena hvala donatorjem, ki ste v šolskem letu 2020/2021 prispevali v Šolski sklad OŠ Rogatec. Večina sredstev je bila namenjena za prenovo šolske knjižnice in večnamenskega prostora.

Dostopnost