Spoštovani starši,

NIJZ nas je seznanil s težavami, ki jih imajo vrtci in šole pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa SARS CoV-2, ker jih starši ne obveščajo dosledno o vseh primerih, ko je njihov otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19.

NIJZ je že leta 2010 pripravil Priporočila za ukrepanje v vrtcih ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Priporočila določajo ukrepe o pojavu nalezljive bolezni v vrtcu ter tudi obveznost staršev, da vrtec čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel njihov otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca. Priporočila se smiselno uporabljajo tudi za šole.

Zato vas v skupnem imenu NIJZ in ministrstva ponovno pozivam, da je treba vrtcu in šoli takoj sporočiti vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19. Le na ta način lahko vrtec in šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem se v zavodu zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Starše še posebej naprošamo, da ob prihodu v vrtec ter odhodu dosledno nosite zaščitne maske ter, da tudi v zasebnem življenju upoštevate  priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam,

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Dostopnost