Spoštovani starši!

Ponovno, letos že drugič, smo se znašli v situaciji, ko se nam je življenje močno spremenilo. V takih razmerah se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika, tako otrok kakor tudi odraslih. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Na šoli smo vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Obrnete se lahko na osebo, ki ji zaupate. To je lahko razrednik, svetovalna delavka, posamezni učitelji, ravnateljica.

Na nivoju države so vzpostavljeni številni ukrepi in viri pomoči. Navajamo  samo nekaj organizacij in njihovih številk:

  • Enotna brezplačna številka za pomoč v duševni stiski: 080 51 00 (deluje 24 ur, vse dni v tednu).
  • TOM telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro).
  • Svetovalnica Posvet: 031 704 707 in 031 778 772 (vsak delovni dan med 8. in 18. uro).
  • Slovenska krovna zveza za psihoterapijo: 01 600 93 26 (vsak dan med 16. in 20. uro).
  • Klic v duševni stiski: 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 166 123 (24 ur na dan, vsak dan).
  • Društvo SOS – v primeru nasilja: 031 699 333 (med 9. in 15. Uro), 080 11 55 (med 12. in 18. uro), e-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si.
  • Lokalni zdravstveni domovi, v okviru katerih delujejo centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Zavedamo se, da je najtežje narediti prvi korak. Zanj je potrebno zbrati pogum in moč. Veliko obojega vam želim.

Zlatka Janžek, prof. pedagogike

Šolska svetovalna delavka

Dostopnost