Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči  Tradicionalni slovenski zajtrk. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Učenci bodo v okviru pouka na daljavo izvedli naravoslovni dan z naslovom Tradicionalni slovenski zajtrk in Eko dan.

Namen tega dneva je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Dostopnost