1.  razred
V prvem razredu so učenci pri likovni umetnosti ustvarjali v tehniki frotaž. Nastale so prav umetnine. Pri slovenščini so poslušali pravljico O goskici, ki se je učila peti in nato ilustrirali njeno vsebino. Seveda pa so tudi veliko telovadili.

2.  razred
V drugem razredu so učenci pri likovni umetnosti izdelali praskanko. Nastali so čudoviti izdelki. Pri slovenščini so poslušali pravljico Šivilja in škarjice, ki so jo ilustrirali. Zelo zanimivo pa jim je bilo spoznavanje notranjih organov pri človeku.

Dostopnost