Teden se je v 2. razredu MŠ začel zelo pesniško. Učenci so postali pravi mali pesniki. Izpod njihovih rok so nastale zanimive pesmice, ki kar čakajo, da jih preberete.

V tem tednu so učenci postali tudi pravi čarovniki. Čarali so s flomastri in vodo.

Pri spoznavanju okolja so se učenci srečevali z onesnaženostjo našega planeta. Spoznali so, kako ga onesnažujemo, kakšne so posledice in kaj lahko glede tega storijo sami. In kaj so storili? Ločevali so odpadke. Naredili so plakat, kjer so razvrščali odpadke po ustreznih zabojnikih. Jim je uspelo?

So pa učenci ta teden posvetili tudi matematiki, kjer so spoznavali denar ter postali pravi trgovci in kupci. Seveda, tudi športa ni manjkalo …

 

Dostopnost