Spoštovani starši,

glede na to, da se širijo napačne informacije v povezavi s koronavirusom, naj vas najprej pomirim, da na VIZ OŠ Rogatec nobeden izmed razredov ni potreben posebnega opazovanja. Za vse krajane veljajo splošna določila samoopazovanja in izogibanja socialnih stikov. Po 50. členu KPVIZ imamo zaposleni v vzgoji in izobraževanju v primeru naravnih nesreč, med katere spadajo tudi visoko nalezljive bolezni, pravico koristiti pet delovnih dni odsotnosti iz dela. To pomeni, da se v tem času ne izvajajo nobene oblike vzgojno-izobraževalnega dela, tudi delo na domu ne. Posledično to za učence pomeni, da v tednu od 16. 3. 2020 do 20.3. 2020 ne bodo prejemali učnih gradiv po e- pošti. S poukom, ki ga bodo učitelji izvajali s pomočjo e-pošte bomo pričeli v ponedeljek, 23. 3. 2020.

Ostanite zdravi in izkoristite ta čas za druženje v družinskem krogu.

Alenka Virant

Ravnateljica

Dostopnost