Organiziranost

ŠOLSKE URE IN ODMORI

Ura Trajanje Odmor
1. ura 8.00 – 8.45 1. odmor
2. ura 8.50 – 9.35 2. odmor malica (20 minut)
3. ura 9.55 – 10.40 3. odmor
4. ura 10.45 – 11.30 4. odmor
5. ura 11.35 – 12.20 5. odmor kosilo (30 minut)
6. ura 12.50 – 13.35

ŠOLSKI RED

Med odmori in malico skrbita za varstvo učencev učiteljici. Začetek pouka je ob 8.00, konec pa ob 12.20. Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk in izposoja v knjižnici.

Vodja podružnične šole je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 14.00.

DEŽURSTVO

Čas: Od 7.30 do 8.00.

Zjutraj dežura vodja podružnične šole. Vsak torek dežura učiteljica/učitelj jutranjega varstva.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Učenci si knjige izposojajo v petek po pouku (6. učno uro).

POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.

ZDRAVSTVENE STORITVE

Učenci 1. in 3. razreda bodo opravili sistematski zdravstveni pregled; učenci 1. in 2. razreda pa tudi sistematski zobozdravstveni pregled (v popoldanskem času, skupaj s starši).

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši, ki bodo zadržani, se bodo lahko po predhodnem dogovoru z razredničarko pogovorili tudi pred poukom ali neposredno po njem.

Imeli bomo tri roditeljske sestanke. S starši šolskih novincev bo imela razredničarka 1. razreda štiri roditeljske sestanke, prvi roditeljski sestanek bo junija 2018.