Organiziranost

ŠOLSKE URE IN ODMORI

Ura Trajanje Odmor
1. ura 8.00 – 8.45 1. odmor
2. ura 8.50 – 9.35 2. odmor malica (20 minut)
3. ura 9.55 – 10.40 3. odmor
4. ura 10.45 – 11.30 4. odmor
5. ura 11.35 – 12.20 5. odmor kosilo (30 minut)
6. ura 12.50 – 13.35

 

ŠOLSKI RED

Med odmori in malico skrbita za varstvo učencev učiteljici. Začetek pouka je ob 8.00, konec pa ob 12.20.

Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, izposoja v knjižnici.

Vodja podružnične šole je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 14.00.

DEŽURSTVO IN VARSTVO VOZAČEV

Čas: Od 7.30 do 8.00.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Učenci si lahko knjige izposojajo vsako sredo od 12.50 do 13.35.

 

POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.

 

ZDRAVSTVENE STORITVE

Učenci 3. razreda bodo opravili sistematski pregled. Učenci 2. razreda bodo imeli zobozdravstveni pregled.

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Govorilne ure bodo vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši, ki bodo zadržani, se bodo lahko po predhodnem dogovoru z razredničarko pogovorili tudi pred poukom ali neposredno po njem. Imeli bomo tri roditeljske sestanke.