Oddelki

Število učencev in razredniki na matični šoli

Razred M Ž Skupaj Skupaj A + B Razrednik
I. VIO 1. 11 7 18 18 Simona GRETIĆ
2. 10 6 16 16 Klavdija ČERNELIČ
3. 10 10 20 20 Bernarda HORVAT
31 23 54  
II. VIO 4. A 7 12 19 37 Tatjana D. DELIMAR
4. B 9 9 18 Ines ZALEZINA
5. A 9 6 15

 

20

Milica ZAJEC
5. B 10 5 15 Aleksandra OGRIZEK
6. 18 7 25 25 Marko HERČEK
52 39 92  
III. VIO 7. 13 10 23 23 Estera ANTOLINC
8. A 8 6 14 28 Damijan SAKELŠEK
8. B 7 7 14 Metka URLEB
9. A 8 7 15

 

32

Petra PREVOLŠEK
9. B 9 8 17 Magdalena LISAC
44 38 83  
I. + II. + III. VIO 126 99 229