Oddelki

  Razred M Ž Skupaj Razredničarka
I. VIO 1. 7 2 9 Jelka Cvek
2. 4 5 9
3. 5 2 7 Aleksandra Tudja
Skupaj: 16 9 25