Oddelki

Razred M Ž Skupaj Razredničarka
I. VIO 1. 2 4 6

 

Karolina Plavčak

3. 1 3 4
3 7 10