Knjižnica

Izposoja v šolski knjižnici poteka po urniku izposoje od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 13.35. Tako je vsakemu učencu omogočeno, da individualno obišče knjižnico tudi večkrat tedensko. Izposojeno gradivo mora učenec vrniti v štirinajstih dneh, izjemoma (gradivo, ki ga imamo v zadostnem številu izvodov) kasneje. Obsežnejših enciklopedij, leksikonov, slovarjev ipd. ne posojamo na dom, lahko pa se uporabljajo v čitalnici.

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v šoli – pomaga pri vzgoji in oblikovanju učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja ter v uporabnika knjižničnega gradiva in knjižničnih pomagal.

Namenjena je pouku, vzgoji, potrebam učencev in delavcev šole in se z gradivom tudi neposredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces (pouk v knjižnici – v okviru knjižničnih informacijskih znanj).

Gradivo v šolski knjižnici je urejeno po enotnem sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) in po starostnih stopnjah (leposlovje). Police s strokovnim gradivom za učitelje so ločene od ostalih. Na njih se nahaja gradivo s področja pedagogike, didaktike, metodike pouka in ostalo gradivo za posamezna predmetna področja pouka.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (Uradni list RS št. 92/2015) v tem šolskem letu uvajamo spremembo na področju delovanja šolske knjižnice, in sicer celovit prehod v sistem COBISS.SI.

Šolsko knjižnico vodi Vesna Zidar Antlej.