Interesne dejavnosti

Št. Priimek in ime Interesna dejavnost Tedensko
1. Antolinc Estera Kemijski krožek (8., 9. r.) 1
2. Bobek Stanislav Fizikalni krožek 1
3. Dravinski D. Tatjana S knjigo v svet 0,5
4. Herček Marko Nogometni krožek – sist. 1 0
5. Horvat Bernarda Vesela šola 1
6. Horvat Bernarda S knjigo v svet 1
7. Krklec Natalija Zgodovinski krožek 1
8. Krklec Natalija Geografski krožek 1
9. Novak Nataša Plesni krožek – folklora (II. VIO) 1
10. Ogrizek Aleksandra S knjigo v svet 0,5
11. Planinšek Duška Gimnastika (sist.) 0
12. Prevolšek Petra S knjigo v svet (8., 9. r.) 1
13. Sakelšek Damijan Tehniški krožek (6., 7. r.) 1
14. Urleb Metka S knjigo v svet (6., 7. r.) 1
15. Zidar Antlej Vesna Dramski krožek 1
16. Zajec Milica S knjigo v svet 0,5
17. Zajec Milica Likovni krožek (II. VIO) 1
18. Zalezina Ines S knjigo v svet 0,5
19. Zalezina Ines Planinci (I., II. in III. VIO) 2
20. Žibert Samanta Dramsko recitacijski krožek 1
21. Žibert Samanta S knjigo v svet 1