Spoštovani starši,

nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu. Namenjeno je povratni informaciji učiteljem, učencem in staršem o doseganju učnih ciljev.

 

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 6. RAZRED

PREDMET SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
DATUM torek, 4. 5. 2021 četrtek, 6. 5. 2021 ponedeljek, 10. 5. 2021

 

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 9. RAZRED

PREDMET SLOVENŠČINA MATEMATIKA ZGODOVINA
DATUM torek, 4. 5. 2021 četrtek, 6. 5. 2021 ponedeljek, 10. 5. 2021

 

POTREBNI PRIPOMOČKI

Na dan preverjanja učenci s seboj prinesejo potrebne pripomočke za posamezne predmete, ki so razvidni iz spodnje tabele.

PREDMET SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA ZGODOVINA
Dovoljeni pripomočki Modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik. Modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik, šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena. Modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik. Modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik.

Uporaba pisal »briši-piši« ni dovoljena.

 

URNIK DELA

  • 7.30 → odhod učencev in nadzornih učiteljev v učilnice
  • 7.45–8.45 → pisanje NPZ (60 minut)
  • 9.05–9.25 → malica
  • Po malici sledijo dejavnosti učencev po urniku.

 

Dostop do ovrednotenih nalog preverjanja bo za učence in starše 9. razreda od torka, 1. 6. 2021, do četrtka, 3. 6. 2021, dostop do ovrednotenih nalog preverjanja bo za učence in starše 6. razreda od ponedeljka, 7. 6. 2021, do srede, 9. 6. 2021, preko spletne strani http://npz.ric.si.

Učenci  potrebujejo za vpogled EMŠO in listek z dodeljeno šifro, ki jo učenci prejmejo prvi dan pisanja NPZ.

Dodatne informacije o NPZ najdete v publikaciji Informacije za učence in starše 2020/2021 na spletni strani šole.

 

S spoštovanjem

NAMESTNICA ZA IZVEDBO NPZ :                                             RAVNATELJICA:

Zlatka Janžek, prof. ped.                                                           Alenka Virant, prof.