Učenci 6. razreda so pri pouku naravoslovja preverili, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da seme kali. Nato so se še prepričali, da potuje (obarvana) voda po steblu navzgor.