Učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli poskuse na daljavo; za poskuse pa so uporabili kar snovi iz domače kuhinje.