Učenci 5. razreda so ustvarjalni in gibalno aktivni. Ko je sneg prvič pobelil tla, so se lotili izdelave snežakov, tako pravih kot tudi dekorativnih. Izdelovali pa so tudi voščilnice za starejše občane.