Učenci 1. razreda so se razgibavali ob stolu, se urili v spretnostih z žogo, se igrali igro Ristanc in nekateri celo kolesarili. Igrali so na domače inštrumente, pridno reševali naloge v delovnih zvezku, zvezku in na spletnih povezavah. Seznanili so se s čutili, si ogledali risanko Franček bi rad domačo žival in spoznali dele živalskega telesa. Seveda pa niso pozabili tudi na prihajajoče praznike. Pri likovni umetnosti so ta teden, iz odpadnih materialov, izdelali svoj kip. Nastale so prave umetnije.

Učenci 3. razreda so ta teden plesali, spoznavali števila do 100, se seznanili s prihajajočim praznikom, veliko so raziskovali neumetnostna besedila ter se s svojim umetnijami obeležili Dan Zemlje. Naslikali so vesolje in Zemljo in tako zelo ustvarjalno zaključili 5. teden šole na daljavo.

Dostopnost