Naša šola je letos organizirala regijski otroški parlament, ki je potekal v sredo, 17. 3. 2021, ob 13. uri preko videokonferenčnega sistema Zoom. Tema otroškega parlamenta zadnjih dveh let je Moja poklicna prihodnost. Na srečanju je sodelovalo sedem šol v regiji, in sicer naša šola VIZ OŠ Rogatec, I. OŠ Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Podčetrtek, OŠ Kozje in OŠ Lesično. Skupaj je bilo 30 udeležencev, iz vsake šole trije učenci z mentorjem in tudi štirje ravnatelji. Naša ravnateljica, ga. Alenka Virant je srečanje začela s pozdravom in nagovorom, prisotni so bili tudi g. Roman Gradišek, ravnatelj OŠ Kozje, ga. Anita Skale, ravnateljica I. OŠ Rogaška Slatina, in ga. Sonja Švajger, ravnateljica OŠ Podčetrtek.

Našo šolo so zastopali trije učenci 9. razreda: Vid Pažon, ki je tudi povezoval srečanje, Marjeta Plavčak in Emanuel Selim. Samuell Blaško je dogodek popestril z glasbenim nastopom – igranjem na saksofon. Učenci vsake sodelujoče šole so predstavili svoje delo v zadnjih dveh šolskih letih in nato še sodelovali v razpravi o skrbeh in pričakovanjih glede poklicne poti, merilih za uspešnost v poklicu ter razlogih za izbiro določenega poklica.

Mentorica otroškega parlamenta: Janja Milošič

Dostopnost