Spoštovani starši in učenci,

ponedeljek, 23. 3. 2020, se bo pričel izvajati pouk na daljavo. Delo bo večinoma organizirano v skladu z veljavnim urnikom. Ker vseh ur ni mogoče kvalitetno izvesti na daljavo, lahko namreč pričakujete nekaj manjših sprememb urnika.

Pouk bo potekal tako, da bo učitelj dnevno s pomočjo e-maila poslal gradivo za tisti dan, in sicer do 8.30 ure.

Navodila oziroma gradiva bodo takšna, da jih bodo učenci razumeli in lahko samostojno predelali. Ob tem vas prosim, da spodbujajte otrokovo samostojnost, naj naredi in odkriva čim več sam.

Od vas, staršev, nikakor ne pričakujem, da boste vi prevzeli vlogo učitelja, pričakujem pa, da bodo odgovornost za svoje delo prevzeli otroci. Vas bi prosila samo, da jim pomagajte pri pripravi in organizaciji dela (branje navodila za delo, pomoč pri vzpostavljanju spletnih povezav, posredovanje povratne informacije…). Ko se vrne pouk v ustaljene tirnice, se bo snov še ponovila in znanje utrdilo.

Učitelji vam bodo na voljo za vprašanja in dodatna pojasnila po e-pošti med 8. in 14. uro.

Ko bo otrok rešil dane naloge, po e-pošti sporočite učitelju, kako je otrok naloge reševal, kje so se pojavile težave, pošljite primere rešenih nalog, fotografije likovnih izdelkov… Povratno informacijo pošljite učitelju do 14. ure vsak dan sproti. Starejši otroci oziroma tisti, ki to zmorejo, lahko povratno informacijo pošljejo sami.

V kolikor povratnih informacij ne bo, vas bo učitelj kontaktiral. Vljudno vas prosim za sodelovanje.

Če bo kateri izmed otrok v tem času zbolel (za katerokoli boleznijo), o tem obvestite razredničarko.

Spremljajte tudi spletno stran VIZ OŠ ROGATEC, kjer bo nameščena spletna učilnica.

V kolikor še niste registrirani na portalu ROKUS, vas prosim, da to uredite. Brezplačen dostop do portala je omogočen vsem otrokom, na njem pa lahko najdejo veliko vaj in iger za utrjevanje, če si tega želijo. Možno je tudi, da bo otrok dobil kakšno nalogo ali ogled posnetka s te spletne strani.

Učitelji bodo z uravnoteženim načrtom izobraževanja na daljavo poskrbeli, da učenci ne boste preveč obremenjeni in da bodo vaše učne obveznosti enakomerno porazdeljene. Naloga vas, učencev, pa je, da jih rešujete odgovorno in sproti.

Za nami so dnevi življenja v popolnoma novih okoliščinah. Prav vsi se spopadamo z novimi preizkušnjami, iščemo pravo razmerje med družino, delom in časom zase. Pred nami so novi izzivi in hkrati priložnosti, da se z otroki še bolj povežemo, postanemo močnejši, skupaj ustvarjamo, se igramo, družimo, hodimo na sprehode, smo kreativni, se povezujemo in spodbujamo drug drugega.

V času, ko ne bo pouka, ki smo ga vajeni, otroci ne bodo ničesar izgubili, če ne bodo spoznali in predelali vseh učnih vsebin do določene globine. Iz dane situacije se bodo naučili drugačnih vsebin, ki so večkrat pomembnejše za življenje kot sama učna snov. Zato poskušajmo biti v teh trenutkih optimistični, kajti veliko je stvari, ki se jih otroci lahko naučijo, a le te niso zapisane v učnem načrtu, temveč v šoli življenja, ki se je učimo in jo živimo prav danes.

Pazite torej nase, na svoje zdravje ter zdravje vseh ljudi okoli vas. Upoštevajte navodila prepovedi druženja, da se bodo naša življenja čimprej vrnila v ustaljene tirnice.

Želim vam vse dobro,

ravnateljica Alenka Virant

Dostopnost